Spijt

Spijt vind ik niet zo’n nuttige emotie en heb er dan ook gelukkig zelden last van. Maar afgelopen vrijdag, bij de presentatie van de eindpojecten van onze cursisten bij de vakopleiding, gebeurde het dan toch.

Ik had er spijt van dat we geen overzicht hebben aangelegd van al die prachtige eindprojecten die in de acht jaar waarin we de vakopleiding draaien, zijn uitgevoerd. Iedere keer worden we weer verrast door wat onze cursisten weten te bereiken, maar ook door de enorme verscheidenheid aan onderwerpen. Dit illustreert op indrukwekkende wijze de weidsheid van ons vakgebied.

In dit stukje begin ik daarom maar uit mijn hoofd een lijstje samen te stellen van de presentaties die om een of andere reden voor in mijn geheugen liggen. Ik ben bang dat dat nog geen 10% is, maar het is een begin.

Heb je de vakopleiding gedaan en mis je jou presentatie, dan zegt dat niks over je presentatie, maar alles over mijn geheugen. Een mailtje met een korte omschrijving stel ik dan bijzonder op prijs.

Alle titels en omschrijvingen in onderstaande lijst zijn van mijn hand. Omschrijvingen zijn zo geformuleerd dat ze niet teruggeleid kunnen worden tot een persoon, organisatie of bedrijf.

BOIS

Een aanzet van een BodemOnderzoek Informatie Systeem. Bodemonderzoeken zijn gescand, gedigitaliseerd, ingebracht in PostGIS, ontsloten via GeoServer en uiteindelijk getoond in een webviewer, met koppeling naar de verschillende documenten van de bodemonderzoeken.

Is de brandweer op tijd?

Een volautomatische analyse op basis van BAG, BRK en automatisch opgeschoonde en geïmporteerde uitrukgegevens die in ‘een druk op de knop’ een rapportage levert waarin te zien is hoe vaak de brandweer (in een bepaalde veiligheidsregio) op tijd bij de brand is. Ook wordt getoond of daarmee de geldende normen zijn gehaald.

Waar komt de windmolen?

Een hulpmiddel om op op basis van veiligheids- en geluidsnormen via buffers en overlays in een bepaald gebied te kunnen bepalen waar windmolens geplaatst kunnen worden.

Collega’s aan het GIS

Via een serie presentaties van een inhoudelijke betekenisvolle casus wordt aan hoogopgeleide en zeer eigenwijze collega’s uitgelegd wat GIS kan betekenen in hun werkprocessen en raken ze overtuigd van de meerwaarde.

Van CAD naar WebGIS

Een project waarin een enorme stapel meer of minder gestructureerde CAD-tekeningen zijn omgezet naar geo-informatie ontsloten in een gebruiksvriendelijk WebGIS systeem. Het resultaat: het begin van een asset-management systeem.

Circuit Zestienhoven

Een ‘bidbook’ met prachtige visualisaties en een mooie landschappelijke inpassing om een Formule-1 circuit bij Zestienhoven te realiseren.

Strooiroute App

Een app die op basis van gedigitaliseerde strooiroutes een chauffeur meeneemt langs de route en aangeeft waar de sproeier aan en weer uit moet.

Muziekverenigingen

Een online informatiesysteem over muziekverenigingen waarmee inzichtelijk wordt welke muziekverenigingen bij jou in de buurt wat voor soort activiteiten doen.

Waar is mijn collega?

Ruim voor zoiets commercieel beschikbaar is gekomen bouwde een cursist op basis van GeoServer, OpenLayers en een koppeling met de desktop infrastructuur van de organisatie een systeem waarmee je kunt zien welke collega achter welk bureau in welk gebouw zit.

Nieuwe Hollandse Waterlinie Toen en Nu

Een prachtige (understatement !) posterpresentatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, geheel in de stijl van de War Department kaarten uit de tweede wereldoorlog. En dan centraal een kaart op basis van nieuwe data.

Projectplan professionalisering GIS

Een projectplan om in een grote overheidsorganisatie de inzet van GIS sterk te professionaliseren.

Illegale maar officiële bouwsels

Een analyse op basis van bestemmingsplannen en BAG om te achterhalen of er op plekken gebouwd is waar niet gebouwd had mogen worden.

Aan de slag met de BGT

Een analyse van de te karteren gebieden van een gemeente in de tijd dat de afstemming tussen de verschillende overheidslagen bij de vorming van de BGT nog vorm moest krijgen.

WVIS

Een informatiesysteem voor de woningbouw, waarin snel duidelijk wordt waar welke woningen staan met welke problemen.

Sleutelplan

De enorme sleutelbos en eindeloos uitproberen is verleden tijd dankzij de vertaling van wie welke sleutel mag hebben in een ruimtelijke database met rollen en verantwoordelijkheden. Met als resultaat veel minder sleutels en onduidelijkheid. En nooit meer voor niks naar een ver weg gelegen locatie gaan en daar ontdekken dat er maar een sleutel ontbreekt om toegang te krijgen.

Kaarten …

Veel projecten bestonden uit het geduldig verzamelen, bewerken, masseren en combineren van gegevens tot een kaart of kaartserie die een helder inzicht geeft. Van stakeholders bij ruilverkavelingen tot kant-en-klare folderhouders met verschillende thematische kaarten die zo bij de lokale VVV op de balie kunnen.

Deze projecten lijken bedriegelijk eenvoudig, maar zijn o zo moeilijk om echt goed te doen.